Middleware

Koje su prednosti korišćenja PFR Agent middleware-a?

Pored svih funkcionalnosti standardnog LPFR-a myLPFR ima integrisan i middleware koji smo nazvali PFR Agent, a koji se vrlo lako aktivira. Ova funkcionalnost se ne doplaćuje dodatno i na korisniku je da odabere da li želi da koristi prednosti PFR Agenta.

Ono što je bitno da se naglasi jeste da PFR Agent ne radi samo po sistemu razmene fajlova već ima kompletnu podršku za rad preko HTTP protokola odnosno za rad sa API-jem.

Postoje 2 osnovne sekcije dostupnih API endpoint-a u myLPFR-u:

 • SDC Controller (LPFR) - API endpoint-i za rad sa SDC-om odnosno LPFR-om, što je standardna funkcija
 • Agent Controller (PFR Agent) - API endpoint-i za rad sa PFR Agentom odnosno middleware-om, koji sadži čak i dodatne mogućnosti
ESIR
myLPFR
PFR Agent
LPFR
SUF Server
BE
Printer
Stanite kursorom miša na plave krugove radi detaljnijeg objašnjenja funkcionalnosti

Dodatne prednosti korišćenja myLPFR-a su funkcionalnosti koje dobijate ako koristite middleware odnosno PFR Agent.

 1. PFR Agent korisniku omogućava da štampa račune direktno iz njega i na ovaj način olakšava štampu na odabranom POS ili A4 stampaču. Odabirom opcije štampe u PFR Agentu dobijate više načina štampe na odabranom tipu štampača.
 2. PFR Agent može da se koristi na 2 načina:
  • Preko HTTP prokola pozivajući API endpoint-e, po istom principu kao što se radi sa SDC API-jem
  • Koristeći sistem razmene fajlova tako što se u folder za razmenu šalje XML ili JSON fajl.
 3. PFR Agent ima dodatne funkcionalnosti dostupne kako preko API-ja tako i preko sistema razmene fajlova, a to su:
  • Automatsko računanje povraćaja novca ukoliko se iz ESIR-a pošalje veći iznos uplate od ukupnog iznosa za uplatu
  • Jednostavno dodavanje linija za štampanje informacija vezanih za Avanse (uplaćeno avansom i iznos poreza na avansnu uplatu)
  • Štampanje proizvoljnog teksta. Tekst može da se štampa kroz dve funkcije, u ovisnosti da li želite da štampate samo tekst, ili želite da uz račun (pre ili posle linija računa) dodate neki tekst.
  • Provera parametara Bezbednosnog Elementa. Ako želite da proverite da li BE u čitaču kartica odgovara očekivanom, kako ne biste potpisali račun sa pogrešnim Bezbednosnim Elementom (npr. sa BE druge firme ili drugog prodajnog objekta).
  • Komanda za otvaranje fioke
  • Pozivanje poslednjeg potpisanog računa, ukoliko prilikom potpisivanja računa koristite opciju RequestID, koji mora da bude jedinstven.
  • Pozivanje slike računa, ukoliko prilikom potpisivanja računa koristite opciju RequestID, koji mora da bude jedinstven.