Preuzimanje Demo verzije programa

myLPFR u sebi ima integrisan middleware modul koji omogućava ESIR developerima da umesto direktne komunikacije sa LPFR-om rade po sistemu razmene fajlova.

PFR Agent je middleware, tj. posrednički servis, koji ima za cilj da ESIR dobavljačima pruži pomoć prilikom fiskalizacije računa. Namenjen je prvenstveno rešenjima razvijanim u tehnologijama koje imaju ograničenje komunikacije preko HTTP protokola. Pored toga što podržava komunikaciju preko HTTP protokokola koristeći API, PFR Agent pruža mogućnost komunikacije sa PFR servisima preko fajl sistema, odnosno putem razmene poruka kroz XML i JSON datoteke. Pored ove osnovne funkcije, sva ESIR rešenja dobijaju i mogućnost da fiskalizovani račun odštampaju na bilo kom termalnom štampaču koji podržava ESC/POS protokol.

Changelog Demo myLPFR

Uputstvo za instalaciju Demo myLPFR

Upustvo za middleware (PFR Agent)

(DEMO verzija myLPFR-a sadrži i middleware funkciju u sebi)

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja slobodno se obratite na mail podrska@mylpfr.rs

myLPFR has an integrated middleware module that allows ESIR developers to work on a file exchange system instead of communicating directly with LPFR.

PFR Agent is middleware, ie. intermediary service, which aims to assist ESIR suppliers in fiscalizing invoices. It is intended primarily for solutions developed in technologies that have communication limitations over the HTTP protocol. In addition to supporting communication over the HTTP protocol using an API, PFR Agent provides the ability to communicate with PFR services through the file system, or through messaging through XML and JSON files. In addition to this basic function, all ESIR solutions also get the ability to print a fiscalized invoice on any thermal printer that supports the ESC / POS protocol.

Changelog Demo myLPFR

English instruction Manual for Demo myLPFR

English middleware instruction manual

(DEMO version of myLPFR contains middleware functionality inside)

In case you need any help please contact us by sending email to podrska@mylpfr.rs

Preuzimanje produkcione verzije

NAPOMENA: Nemojte preuzimati Produkcionu verziju ukoliko želite da testirate funkcionalnost myLPFR-a. Za testiranje funkcionalnosti je namenjena Demo verzija programa a ne produkciona. Ova verzija je namenjena samo krajnjim korisnicima koji se puštaju u rad na novi sistem e fiskalizacije tj. u produkciju i koji koriste već sertifikovan ESIR. Ovo je produkciona verzija koja radi na produkcionom serveru i sve transakcije koje se izvrše korišćenjem ove verzije softvera su realne i podležu fiskalizaciji.

myLPFR ima integrisanu JAVU (embedded JAVA) u svom instalacionom paketu tako da su svi uslovi za rad i korišćenje programa pokriveni paketima koji se nalaze u instaleru. Nije neophodno da se na korisničkom računaru instalira JAVA a ako je korisnički računar ima instaliranu, nije bitno koja je verzija instalirana jer myLPFR koristi svoj podfolder sa JAVA fajlovima, nezavisno od sistema na kojem je instaliran.

Linkovi za preuzimanje